Wykonujemy strony internetowe eventów i wydarzeń z opcją rejestracji na wydarzenie on-line, agendą, informacjami o miejscu i atrakcjach dodatkowych.

W oparciu o autorski system zrządzania wydarzeniami tworzymy serwisy z brandingiem klienta, które wspierają organizację eventu dostarczając informacji o uczestnikach, wybranych przez nich świadczeniach dodatkowych, a także wspierające opracowanie list roomingowych oraz zarządzanie zadaniami związanymi z przygotowaniem wydarzenia i jego organizacją.